Vi skyller inte på invandrarna utan politikerna

Som i åratal talat osanningar om

Behovet av invandrarna

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.

Maud Olofsson

Vemodigt och nära till tårar. Centerpartiets avgående partiledare Maud Olofsson använde sitt sista tal i Almedalen till att hylla entreprenörerna. Särskilt de med utländsk bakgrund. ”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”, sade Olofsson.

Som resulterat i

218.000 arbetslösa invandrare

På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund. Många av dem är välutbildade, 60 procent har minst gymnasieutbildning. Trots det har många svårt att få ett arbete. Så kan det inte fortsätta. Vi behöver allas kompetens för att lösa den kommande generationsväxlingen.

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.

Sysselsätta arbetslösa invandrare kostar 60 miljarder

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor

Utan att dra i handbromsen, be svenska folket om ursäkt, svälja stoltheten så lägger vår förtroende invalda regering och riksdag in en ytterligare växel på den extrema form av massinvandringen utan att svenska folket får säga sitt med en omröstning!

Fortsatt behov av invandrarna

Tidigare spanske premiärministern Felipe González visar i en rapport till EU-kommissionen att EU-länderna kommer att behöva invandrad arbetskraft i storleken 50 miljoner personer för att klara framtidens välfärd.

Man vill fylla på med fler arbetslösa svenskar trots Sverige idag inte har en fungerande äldreomsorg

Regeringen

Enbart kostnaderna till följd av den åldrande befolkningens äldreomsorg väntas stiga med cirka 70 procent. För att hänga med i den medicinska utvecklingen kommer kostnaderna att öka med 80 procent. Det viktigaste för att klara detta är att fler arbetar, skriver Göran Hägglund och Maria Larsson.

som kommer vara havererad om denna extrema form fortsätter!

Framtida äldreomsorg

Om 30 år kommer en stor del av de personer som kommit till Sverige som flyktingar att behöva äldreomsorg. ”Det finns inte beredskap”, säger Kenneth Johansson (C), ordförande i Socialutskottet.

Enligt Röda Korsets uppskattningar finns det runt 100 000 flyktingar i Sverige som lider av så kallad posttraumatisk stress. Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en granskning av hur det påverkar framtidens äldrevård.

Måste äldreomsorgen offras pga våra politiker drivs av att dumpa lönerna med invandrarna? Lotsarnas bonus, invandrarnas låtsasjobb hade bla kunnat gått till just våran äldreomsorg där våra äldre blir illa behandlade som fått betala det högsta priset för den extrema påtvingade massinvandringen och mångkulturen byggd på lögner

Som våra hycklande politiker hyllar men själva flyr med sina tjocka plånböcker till sina lyxvillor och bostadsrätter i fina områden där det knappt bor några invandrar

Det är dessa vi som driver Sveket klagar på, och alla de som försvarar detta svek, denna svenskrasism och svenskfientlighet som pågår mot entiska svenskar som diskrimineras och bestraffas med lögner om förskönad mångkultur som vi bevisat inte kommer att rädda våran välfärd!

Annonser

Utan invandring stannar Sverige

Utan invandring stannar Sverige

Nu är dörren öppen för dem som vill komma och arbeta, och arbetsförbudet för asylsökande lyfts. De reformer som sammanfattas av arbetslinjen leder nu till allt fler i arbete också bland utrikes födda. Företag som drivs av utrikes födda sysselsätter cirka 200 000 personer. Förra året startades vart femte företag i Stockholm av en utlandsfödd. Trots utanförskap står invandrare för cirka 12 procent av de svenska skatteintäkterna, vilket räcker för att betala för hela sjukförsäkringen, försvaret och rättsväsendet.

När ni saknar argument mot SD måste ni ljuga?

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Tar invandrare 7-10 år för att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje.

Invandrare sjukskriver sig mest

Var tredje inrikesfödd som förra året fick besked om sin ansökan om sjukersättning (förtidspension) fick avslag av Försäkringskassan.

För personer födda i Turkiet, Mellanöstern eller Nordafrika var andelen avslag mer än dubbelt så stor.
En faktor som Magdalena Brasch tror spelar in är hög arbetslöshet inom de grupper som sticker ut i den här statistiken. Generellt sett är arbetslösa överrepresenterade bland dem som får avslag och indrag.

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.
Varför kan ni aldrig erkänna det negativa med den påtvingade misslyckade extrema massinvandringen och skyhög arbetslöshet hos invandrarna när ni saknar argument mot SD?

Hårdare konkurrans om jobben

Hårdare konkurrans om jobben

En vanlig fråga är varför Sverige ska ta emot invandrare när det finns arbetslöshet. Det bygger på den felaktiga uppfattningen att det finns ett visst antal arbetstillfällen i ett land och kommer det fler människor så är det fler som ska konkurrera om dessa arbeten. Men antalet arbetstillfällen är starkt beroende av hur många människor det finns i ett land. Fler invånare ger större efterfrågan på varor och tjänster. Därför finns det fler arbetstillfällen i t.ex. Tyskland än i Sverige.

Efter att ni ljugit hit överflöd av invandrare i flera års tid ser det nu ut så här i Sverige

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Hur ska då de arbetslösa invandrarna Sverige har i överflöd få jobb?

Nystartszoner

Med tanke på att företagsamheten är högre bland invandrare än bland inrikes födda

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden,

Så här ser det nu ut i praktiken om konkurransen om jobben

Lotsar

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

Mohammed

Mohamed Ragubi säger att han haft tur och trivs mycket bra på jobbet där han snickrar emballage och lådor för transporter. Efter att ha tagit den inledande kontakten själv fick han och företaget sedan hjälp av arbetsförmedlingen. Inom ramen för instegsjobb subventionerade de 75 procent av hans lön de första sex månaderna. Från och med juni står de för drygt 30 procent.

Vad gäller då etniska svenskar som är långtidsarbetslösa som dumpas i FAS 3?

Agneta

Agneta Lundmark hade arbetat i många år inom sjukvården, när hon valde att flytta till Skellefteå för att komma nära sina vuxna barn och barnbarn. Hennes A-kassedagar är slut. Nu är det fas 3 och aktivitetsersättning som gäller. Det ger mellan 9 000 och 10 000 kronor per månad.

Fredrik Reinfeldt

De arbetslösa får inte gå någon utbildning, eller ha en lärlingsplats. Hur ska personer inom Fas 3 komma ur sin situation?
-Till slut måste de hitta en arbetsgivare som vill anställa dem, säger statsminister Reinfeldt till SVT.

Rättvisa förhållanden om konkurrensen om jobben?

Fler invandrare större efterfrågan

Fler invandrare större efterfrågan

Man kan inte påvisa att länder med låg andel utrikes födda skulle ha lägre arbetslöshet än de som har hög andel invandrare. OECD-länder med låg andel utrikesfödda har mycket skiftande arbetslöshet. Inget av de länder som har hög andel utrikes födda har särskilt hög arbetslöshet.

Är detta en av grundstenarna för den extrema påtvingade misslyckade massinvandringen? Hur skapar en

Arbetslös invandrare

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT
som inte har en egen inkomst efterfrågan? Varför fyller ni på med fler arbetslösa invandrare som inte har egen försörjning och därmed inte skapar efterfrågan, utan blir en belastning i stället? Om invandrare skapar efterfrågan, varför är det då massa arbetslösa invandrare?
Snarare blir fler arbetslösa invandrare en ekonomisk belastning?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.

Hur skapar arbetslösa invandrare som kostar miljarder efterfrågan?

Flera invandrare färre arbetslösa

Flera invandrare färre arbetslösa

Man kan inte påvisa att länder med låg andel utrikes födda skulle ha lägre arbetslöshet än de som har hög andel invandrare. OECD-länder med låg andel utrikesfödda har mycket skiftande arbetslöshet. Inget av de länder som har hög andel utrikes födda har särskilt hög arbetslöshet.

I Sverige pga sin medvetna påtvingade extrema massinvandring jämfört med andra länder kan man påvisa att arbetslösheten hade varit mindre med mindre massinvandring. Men detta förnekas för att ni ljuger och har någon sjuk ideologi ni inte vill tala öppet om. Varför har vi massa arbetslösa invandrare då? Om vi hade mindre invandring skulle det inte vara mindre arbetslösa invandrare i Sverige då?

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT

Invandringen av irakier har ökat stort de senaste åren och enbart år 2007 kom det runt 10 000 irakier till Sverige. Idag bor det nära hundra tusen irakier i Sverige och en stor del av dessa är arbetslösa.

– Min fru är arbetslös. Hon har varit mammaledig vid två tillfällen, och nu efter mammaledigheten är hon redo för att arbeta men hittar inget arbete. Det kan vara svårt.

En stor del av Irakier invandrade till Sverige på 80 talet, då kriget med Iran pågick. Av de hundratusen Irakier i Sverige så är det mindre än 30 procent som har ett arbete

Vad är det som driver att förneka skyhög arbetslöshet hos invandrarna och måla upp bild av behovet av fler arbetslösa invandrare? Vad driver er?

Invandrarhusåll ger överskott

Invandrarhusåll ger överskott

 Om en i familjen har arbete så försörjer denna lön i de flesta fall hela familjen. Sysselsättningssiffrorna talar därför inte om ifall hushållen är en kostnad eller intäkt för samhället. För att ta reda på det måste vi se hur hushållen försörjer sig.

Varför förnekar ni fakta om kostnaden för arbetslösa invandrare?

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.
Vad är det som driver er att aldrig erkänna arbetslösa invandrare är ett enormt överskott för svenska skattebetalare?

Unga vuxna besparar samhället

Unga vuxna besparar samhället

Det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att som nykomling etablera sig på arbetsmarknaden. Den som invandrar till Sverige är i en likartad situation som de som nyss gått ut skolan. Ungdomar har låg sysselsättning men att den ökar med stigande ålder. En liknande bild får vi om vi ser till vistelsetiden hos invandrare. De första 2 åren är många fullt sysselsatta med att lära sig svenska.

Om unga vuxna besparar samhället

12.000 i SFI bonus

Full bonus om 12 000 kronor betalas till dem som får Godkänt på kurs D, studieväg 3. På lägre kurser utbetalas del av bonus. Bonusbeloppet ska vara detsamma i hela landet. Det ska vara skattefritt och inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning.

Varför säger ni inte sanningen de som ”lär sig svenska” får 12.000 i SFI Bonus skaffefritt om dom lär sig svenska på 6 månader? Men många invandrare utnyttjar SFI i flera år för att få bidrag! Hur många andra länder har denna generösa bidrag bara för invandrare? Varför får inte svenskar med svår dyslexi 12.000 skattefritt?

Unga vuxna besparar samhället

Därför är det en låg andel som förvärvsarbetar men också arbetslösheten är ganska låg eftersom många är studerande och därför inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Och trots dom ”lärt sig svenska”

Var 3 ung invandrare arbetslös

– Det är tufft. Arbetsgivarna säger att de ska höra av sig, men gör det inte, säger arbetssökande Robin Ivars i södra Stockholm.

Han är en av 19 500 invandrare mellan 19 och 24 år som just nu saknar jobb. Gruppen har på kort tid växt kraftigt. 2008 var ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT
Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet jämfört med de svenska, fyra mot två procent.

Tar invandrare 7-10 år för att få jobb

-Det är så stora problem med flyktingmottagandet i dag. Det tar sju till tio år innan man är självförsörjande och vi har en stark koncentration till ett antal bostadsområden. Vi vill sprida flyktingarna över hela landet. Vi kallar det för ”Lex Vellinge”, ett tvång på att alla kommuner ska ta emot flyktingar, säger Anders Lago (S), kommunalråd i Södertälje.

Arbetslösa invandrare kostar 34 miljarder

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dessa är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

Övriga arbetslösa invandrare kostar samhället omkring 34 miljarder kronor årligen, förmodligen mycket mer.
Vad är det som driver er att förneka den misslyckade påtvingade massinvandringen och skyhög arbetslöshet hos invandrarna genom att fylla på med fler. Vad driver er? Tror ni svenskar är helt idiotförklarade?